Svorky pro rozvodny VN a VVN


- svorky pro svorníky
- svorky pro příruby
- svorky pro praporce
- svorky pro odbočování
- svorky pro zkratovací soupravy
- upevňovací součásti pro vnitřní a venkovní rozvody
- pomocný a doplňkový sortiment


Svorky pro svorníky

     Svorky pro svorníky jsou určené na rozebíratelné, nebo pevné proudové spojení vodiče se svorníkem přístroje.
     Kapitola obsahuje svorky pro všechny druhy vodičů, včetně pružného propojení trubkových vodičů.
     Svorky jsou vyrobeny ze stejných nebo podobných materiálů s vyhovujícími fyzikálními vlastnostmi s ohledem na přenos proudu a na vzájemné elektrochemické působení vodiče a svorky.
     Poměrný přechodový odpor svorky musí být menší, nebo stejný jako odpor shodné délky vodiče, na který je svorka určena. Odolnost svorek proti zkratovým proudům musí být taková, aby byly schopné provozu i po zatížení krátkodobým zkratovým proudem na dobu 1 sekundy.

 

Svorky pro příruby

     Svorky pro příruby jsou určeny na pevné, nebo pružné propojení vodiče na přírubu přístroje, na podepření vodiče, případně na spojení vodiče na podpěrných izolátorech.
     Kapitola obsahuje svorky pro laněné a trubkové vodiče. Svorky uvedené v této kapitole musí vyhovovat stejným podmínkám jako svorky pro svorníky, co se týká použitých materiálů, přechodového odporu, oteplení a zkratové odolnosti.

 

Svorky pro praporce

     Svorky pro praporce jsou určené na pevné, nebo pružné proudové připojení vodiče na praporec přístroje.
     Kapitola obsahuje svorky pro laněné a trubkové vodiče. Svorky uvedené v této kapitole musí vyhovovat stejným podmínkám jako svorky pro svorníky, co se týká použitých materiálů, přechodového odporu, oteplení a zkratové odolnosti.

 

Svorky pro odbočování

     Svorky pro odbočování jsou určeny na rozebíratelné proudové spojení hlavního a odbočného vodiče.
     Kapitola obsahuje svorky pro jednoduché laněné a trubkové vodiče a pro svazkové laněné vodiče. Svorky uvedené v této kapitole musí vyhovovat stejným podmínkám jako svorky pro svorníky, co se týká použitých materiálů, přechodového odporu, oteplení a zkratové odolnosti.

 

Svorky pro zkratovací soupravy, Rozpěrky

     Svorky pro zkratovací soupravy jsou určeny na uzemňování jednoduchých laněných nebo trubkových vodičů a svazkových laněných vodičů pomocí zkratovacích souprav na uzemňovací svorníky.
     Odolnost svorek proti zkratovým proudům musí být taková, aby byly schopné provozu i po zatížení krátkodobým zkratovým proudem po dobu 1 sekundy.

Rozpěrky jsou určeny pro svazkové laněné vodiče, u kterých zaručují zachování dané vzdálenosti mezi vodiči.

 

Upevňovací součásti pro vnitřní a venkovní rozvody

     Do upevňovacích součástí patří držáky pro holé ploché a profilové vodiče na ležato, nebo na stojato montované na staniční podpěrky ve vnitřních rozvodech do 35 kV. Vzhledem na použitý materiál držáků je lze použít i ve venkovním prostředí.
     Držáky musí být dimenzovány na mechanické zatížení v ohybu, které je způsobené dynamickým účinkem zkratovacího proudu.
     Do upevňovacích součástí jsou zahrnuty i kabelové příchytky, které jsou určené na upevňování kabelů nebo kabelových svazků v rozvodnách nn a vn.

 

Pomocný a doplňkový sortiment

     V této kapitole jsou zahrnuty výrobky, které se používají v rozvodnách, ale nepatří do základního sortimentu svorek pro rozvodny.
     Jsou to různé přechodové části, svorky pro vf tlumivky , uzávěry Al trubek, podpěrné části a další výrobky.
 

ELBA Čechy, a.s.
Syrovátka čp. 140
503 25 Dobřenice

tel.: +420 495 451 018
fax: +420 495 451 015